Weblog Gerber van der Graaf

Hieronder vind je de weblog van Gerber van der Graaf, ingenieur. Hij woont al een jaar of 22 in Catalonië en houdt sinds juni 2017 een weblog bij met beschouwingen over de politieke situatie - met name de vervolging van de Catalaanse politici. Met zijn goedvinden is dit artikel geïntegreerd in deze website, maar kan uiteraard ook ‘los’ worden bekeken.


Spanje zakt voor het examen ‘Democratie’

24 januari 2020

(860 woorden)

Periodieke revisie

Japan vraagt waarom Spanje geen gehoor geeft aan de VN Werkgroep voor Willekeurig Gevangenneming (WGAD) waarin deze eist dat de Catalaanse gevangenen onmiddellijk moeten worden vrij gelaten.

Aan de hand van het rapport van het Hoge Commissariaat van de Mensenrechten is vooral Zwitserland erg kritisch over het toenemend politiegeweld tegen de burgers. Hoewel dit niet bij name werd genoemd, refereert zij naar het politiegeweld op de dag van het referendum in Catalonië. Ook was Helvetia kritisch over het francisme dat nog steeds in Spanje voortleeft en ongestraft blijft. Zij vraagt om opheffing van de amnestiewet tegen de misdadigers van het Franco regiem. Deze amnestiewet werd in 1978 ingevoerd als wisselgeld voor een nieuwe grondwet met een democratische basis.

Gedurende de Franco dictatuur werden tweehonderdduizend mensen gefusilleerd of kwamen om bij de bouw van zijn grafpraal, de Vallei van de Gevallenen. Notabene op dezelfde dag dat de hoorzittingen van de VN in Geneve plaatsvonden over het democratische gehalte in Spanje, weigert de Spaanse Senaat een resolutie over deze graftombe in behandeling te nemen wegens gebrek aan respect voor Franco omdat deze spreekt over volkerenmoord door het fascistisch regiem.

Aan de hand van deze hoorzittingen en bijbehorende rapporten geeft de VN ‘aanbevelingen’ aan haar lidstaat Spanje. Ook wordt daarin beoordeeld wat Spanje met de aanbevelingen van 2015 gedaan heeft. Het rapport bevatte toen 189 aanbevelingen die de VN lidstaat nagenoeg allemaal naast zich heeft neergelegd. De situatie van de mensenrechten in Spanje is daardoor alleen maar verslechterd.

De Spaanse staatssecretaris van BuZa, Fernando Valenzuela Marzo, antwoordt dat het niveau van burgervrijheden volgens de internationale standaarden de hoogste normen heeft.

Democratie index

Bezoek MEPs aan gevangen Europarlementariër

Kiescommissie krijgt justitiële macht

Nog meer lawfare

Ook de Ombudsman in Catalonië, Rafael Ribó, ontsnapt niet aan de gerechtelijke vervolgingen. Het Openbaar Ministerie klaagt hem aan wegens fraude omdat hij een uitnodiging voor een voetbalwedstrijd van de Champions League in 2015 tussen FC Barcelona en Juventus in Berlijn zou hebben aangenomen. Zijn continue stroom van rapporten naar zijn Europese collega ‘s over de schendingen van mensenrechten zijn de Spaanse justitie een doorn in het oog.

> De stand van zaken in en rond Catalonië > Kanttekeningen door Gerber van der Graaf > Weblog Gerber van der Graaf