Weblog Gerber van der Graaf

Hieronder vind je de weblog van Gerber van der Graaf, ingenieur. Hij woont al een jaar of 22 in Catalonië en houdt sinds juni 2017 een weblog bij met beschouwingen over de politieke situatie - met name de vervolging van de Catalaanse politici. Met zijn goedvinden is dit artikel geïntegreerd in deze website, maar kan uiteraard ook ‘los’ worden bekeken.


Raad van Europa: Spanje en Turkije schenden mensenrechten

21 juni 2021

(1050 woorden)

De Raad van Europa, bestaat uit 47 landen en is na de tweede wereldoorlog opgericht om de mensenrechten, democratie en de naleving van de wet onder de lidstaten te controleren. Het Europese Hof van de Mensenrechten vormt onderdeel van deze Raad. Haar uitspraken zijn bindend voor de landen die er lid van zijn. De Raad en het Gerechtshof zijn gezeteld in Straatsburg.

De voorzitter van de Commissie van de mensenrechten van de Raad van Europa, Boriss Cilevics (Daugavpils, 1956), bezocht in Februari 2020 Spanje. Eerst sprak hij met de rechters en de openbaar aanklagers van het Hooggerechtshof. Het schijnt dat de spanningen bij dat bezoek hoog opliep omdat Cilevics zijn verbazing uitte over de hoge straffen die de Catalaanse politici voor het misdrijf opruiing hadden gekregen. Vervolgens bezocht hij de gevangenis Lledoners en sprak daar met de gevangen politici en had een videoconferentie met de voorzitster van het Catalaanse Parlement, Carme Forcadell, en minister Dolors Basses die in een andere gevangenis zitten. Cilevics schreef zijn bevindingen in het rapport ‘Should politicians be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate?’ . Daarin vermeld hij dat Spanje en Turkije politieke gevangenen hebben en de mensenrechten tegen respectievelijk de Catalanen en de Koerden schenden. Het rapport eist dat de politieke gevangenen onmiddellijk moeten worden vrijgelaten of gratie moet worden verleend. Ook zegt het rapport dat Spanje moet stoppen met de gerechtelijke vervolgingen van de politici die naar andere Europese landen zijn uitgeweken en de talrijke andere politici en hoge ambtenaren, zoals bijvoorbeeld door het Tribunal de Quentas. Daarnaast vermeld het rapport dat de voormalige Catalaanse president Quim Torra niet had mogen worden bestraft en uit zijn functie worden ontheven omdat hij zijn bezorgdheid uitte over de gevangenen en ballingen door middel van een spandoek aan het regeringspaleis. Het rapport stelt verder dat het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid rechtsgeldig is en beveelt Spanje aan om de wetgeving voor opruiing en oproer te veranderen zodat de desproportionele hoge straffen die de Catalaanse leiders gekregen hebben niet mogelijk zijn.

De bevindingen van de Commissie zijn vandaag in de plenaire vergadering van de Raad van Europa in stemming gebracht. Het rapport werd in zijn geheel aangenomen met 70 stemmen voor, 28 tegen en 12 onthoudingen. Spanje en Turkije hebben nog getracht om de scherp veroordelende tekst te verzachten. De PP en PSOE dienden voorstellen tot veranderingen in om de afkeuring van de veroordeling en de afzetting van de Catalaanse president Torra te verwijdren. Ook wilden zij de tekst laten verwijderen die spreekt over de vervolgingen van de ballingen en de hoge ambtenaren. Slechts één enkel voorstel van de tientallen die de Spaanse politici indienden werd aangenomen.

Het rapport, dat een sterk juridisch karacter heeft en is gebaseerd op de Europese wetten en juridische precenten, zal grote invloed hebben op het oordeel van het Europese Hof van de Mensenrechten waar de Catalaanse gevangenen hun aanklacht hebben ingediend of nog zullen indienen.

Spaanse rechters

Politiek

Advocaat Boye en andere juristen voorpellen dat de Spaanse vervolgingen van voorstanders van de Catalaanse onafhankelijkheid zeer sterk zal toenemen uit woede van justitie die fel tegen de gratieverlening is. Ook de parlemetsvoorzitster staat op deze lijst. In een vorig artikel noemde ik de vervolgingen van het Tribunal de Quentas. Dit administratieve instituut dat voornamelijk uit leden van de PP bestaat en waartegen geen hoger beroep mogelijk is, zal nieuwe en torenhoge boetes gaan uitdelen tegen iedere voorstander van de Catalaanse onafhankelijkheid van enig kaliber. Het zijn de stuiptrekkingen van een oud imperium dat haar laatste kolonie aan het verliezen is.

> De stand van zaken in en rond Catalonië > Kanttekeningen door Gerber van der Graaf > Weblog Gerber van der Graaf